Nieuws

SAM Waadhoeke

De PvdA. D66, GroenLinks en Werkgroep het Bildt zijn samengegaan in: SAM Waadhoeke.

Een lokale partij, met ėėn lijst, ėėn fractie in de nieuwe gemeente Waadhoeke. 

 

Voor meer informatie ga naar:  http://www.samwaadhoeke.nl

Lees verder

Themabijeenkomsten over duurzaamheid

Ter voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 hebben vier fracties uit de gemeenteraad van Smallingerland het initiatief genomen om vier informatiebijeenkomsten over duurzaamheid in relatie tot de lokale politiek te organiseren. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor bestuurders, ambtenaren, politici en andere geïnteresseerden in de gemeenten Achtkarspelen, Opsterland, Smallingerland en Tytsjerksteradiel. Ook geinteresseerden uit andere gemeenten zijn welkom. In de bijlage leest u meer over het waarom van deze bijeenkomsten. Graag nodigen wij u uit één of meerdere bijeenkomsten bij te wonen.
 
De eerste bijeenkomst is ​op maandag 9 oktober 2017, 20:00 - 22:00 uur in het duurzaamste schoolgebouw van Nederland van ROC Friese Poort, gebouw C, Splitting 21-23, 9202 LC Drachten.
 
​Sprekers zijn​:
 
Marjan Minnesma, directeur Urgenda en Pieter Winsemius, voorzitter Regiegroep Friese Energiestrategie
 
De overige bijeenkomsten staan gepland op 16 en 30 oktober en 6 november 2017.
 
In verband met zaalgrootte en catering is het handig als u zich van tevoren aanmeldt op http://bit.ly/klimaatakkoord. Daarnaast kunt u overwegen deze aankondiging in uw netwerk te verspreiden.
 
Met vriendelijke groet,
 
Trees Flapper (PvdA)
Peter Lesterhuis (GroenLinks)
Bindert Kloosterman (D66)
Durk Oosterhof (FNP)

GroenLinks langs de deuren

Een grote groep Friese GroenLinksers – in van die best wel groene jasjes, ja – is zaterdag 25 februari 2017 in Leeuwarden wezen aanbellen bij mensen, samen met Bram van Ojik, onze nummer 10 op de lijst voor de Tweede Kamer. De vragen waren: 1. Wat vindt u het belangrijkste thema op dit moment? 2. Gaat u stemmen op 15 maart? 3. Overweegt u ook om op GroenLinks te stemmen?

Het beviel goed. Echt voor herhaling vatbaar! Meer informatie over de campagne (nu en altijd) bij Bauke Sikkes: 0651104866 of via de GrienLinks fractiekamer: 058 2925805.

Groene stroom

GroenLinks Menameradiel wil 100% groene stroom, gegarandeerd.

Op 2 maart: de "Motie Inkoop Groene Stroom"

lees de motie

Kunstgras: update

De risico's van kunstgras zijn onzeker. Volgens het rapport van het RIVM valt het wel mee, maar er blijven nog wel vraagtekens:  Hoe kan het dat de metingen in Nederland zo verschillen met het buitenland?  En hoe weten we wat de invloed van een combinatie van schadelijke stoffen is? Maar hoe dan ook: sporten blijft belangrijk, en niet bewegen geeft zeer waarschijnlijk grotere gezondheidsrisico's!

Voor wie hier meer over wil lezen, klik hier

Pagina's