Kunstgras: update

De risico's van kunstgras zijn onzeker. Volgens het rapport van het RIVM valt het wel mee, maar er blijven nog wel vraagtekens:  Hoe kan het dat de metingen in Nederland zo verschillen met het buitenland?  En hoe weten we wat de invloed van een combinatie van schadelijke stoffen is? Maar hoe dan ook: sporten blijft belangrijk, en niet bewegen geeft zeer waarschijnlijk grotere gezondheidsrisico's!

Vervolg kunstgras velden. (aangepast)

De kunstgras sportvelden in Menameradiel zijn voor voetbal en korfbal kunstgras met gemalen autobanden als instrooi materiaal. In het rapport van het RIVM: https://www.google.nl/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-... staat een staatje op blz. 19 waaruit blijkt dat de waarden van mogelijk schadelijke stoffen allemaal wel mee vallen. Alle vervelende stoffen op zich vallen redelijk binnen de marges. Maar hoe reageren al die stoffen weer op elkaar in het menselijk lichaam. Dat wordt niet benoemd, ik vind dat een gebrek in het rapport lijkt mij.
Op blz. 47 zie je hetzelfde staatje staan met ook de in het buitenland gemeten max. waarden. Het gemiddelde van de maximale waarden voor PAK’s is in buitenlandse metingen een 10x hoger dan wat het RIVM heeft gemeten. Hoe kan dat? Ook hiervan wil ik een verklaring zien.
Op blz. 21 staat dat de waarden wat lager zijn dan internationaal gemeten. Een factor 10 is naar mijn mening meer dan "wat lager". De di-isobutylftalaat is 60 x hoger in buitenlands onderzoeken. Ik weet niet hoe erg dat is, maar er is geen verantwoording van dit verschil en wat de invloed daarvan is op de conclusies. Helaas, een verklaring van die verschillen ontbreekt.
Ik heb in een eerder stadium toen in de raad moest worden besloten gepleit voor een ander type kunstgrasveld zonder granulaat. Dat is het niet geworden en dus moeten we door met dit type met granulaat ingestrooide kunstgrasvelden.
De slechtste keus die ouders kunnen maken is de kinderen niet laten sporten, dat is veel gevaarlijker dan voetballen op kunstgras. Overgewicht is een veel grotere bedreiging voor de gezondheid dan rubbergranulaat. Zo kan de voetbalkantine als een groter gevaar worden gezien dan de rubber korrels. Welke sport kinderen gaan doen. Schaatsen? Boksen? Vliegeren? Overal zit wel ergens gevaar, de winst zit in het bewegen. Wat het zwaarste weegt? Ik wens ouders wijsheid, maar op de eerste plaats staat: laat kinderen sporten.

Johan Harms,
Raadslid Menameradiel.