Groene stroom

GroenLinks Menameradiel wil 100% groene stroom, gegarandeerd.

Op 2 maart: de "Motie Inkoop Groene Stroom"

Motie Inkoop Groene Stroom

De raad van de gemeente Menameradiel, in vergadering bijeen op 2 maart 2017   

overwegende dat:
- De Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen SOMO heeft in opdracht van Greenpeace Nederland onderzoek uitgevoerd naar het gebruik van groene stroom bij alle Nederlandse gemeenten. Uit het SOMO onderzoek blijkt dat De Stichting Openbare Verlichting Fryslân, waaronder Menameradiel, geen stroom afneemt bij een groene energiemaatschappij,
- De gebruikte Garanties van Oorsprong bij energiecentrales in IJsland niet leiden tot nieuwe investeringen in duurzame energie en geen bijdrage leveren aan de lokale economie,

tevens overwegende dat
- Per 1 januari 2018 de levering van stroom opnieuw wordt ingekocht,
- Er verschillende energiemaatschappijen zijn die volledig groene stroom aanbieden en Garanties van Oorsprong afgeven van energie in Nederland of zelfs in het noorden des lands;
- Een aantal van deze energiemaatschappijen expliciet de activiteiten lokale energiecoöperaties ondersteunt,
- Het inkopen van stroom bij deze maatschappijen in tegenstelling tot de huidige contracten wel bijdraagt aan investeringen in duurzame energie en de lokale economie,
- Veel gemeenten de stap hebben gemaakt naar groene stroom en Nederlandse Garanties van Oorsprong en aantal gemeentes ook wil toewerken naar regionale groene stroom als uitgangspunt.

spreekt uit:
- Bij de inkoop van elektriciteit de volgende uitgangspunten te willen hanteren:
o In te kopen bij een volledig groene leverancier,
o Tenminste Garanties van Oorsprong uit Nederland aan te kopen,
o Zo snel mogelijk toe te werken naar 100% Garanties van Oorsprong uit deze regio.

en gaat over tot de orde van de dag.

GroenLinks ……………………………………………………………………… .