Graag een energiezuinig gemeentehuis

 

Een nieuw gemeentehuis voor de Waadhoeke moet zo energiezuinig mogelijk zijn. Dit moet meteen in de plannen meegenomen worden; het zou een gemiste kans zijn om dat niet meteen te realiseren.

 

 

door Johan Harms

Het oude gemeentehuis van Franeker wordt gerenoveerd om plaats te bieden aan de ambtenaren van Waadhoeke. In de herindeling commissie heb ik aan de orde gesteld dat de plannen zoals die er liggen niet door de beugel kunnen. De bedoeling was om de oude gasketels en de oude radiatoren opnieuw te gebruiken. Ik heb daar een punt van gemaakt omdat dan nooit een energie zuinige situatie kan ontstaan. Gelukkig heb ik van heel veel kanten steun gekregen. Onze burgemeester heeft in de raad van 3 november het volgende toegezegd:

 

It stribben is om sa goed as mooglik mei duorsumens om te gean en it gebou enerzjysunich te meitsjen, mar der kinne gjin beloften of tasizzingen dien wurde. Dêrfoar moat earst it gebou goed besjoen wurde en moatte oannimmers, technyske minsken, arsjitekten ensafuorthinne om advys frege wurde. It gebou wurdt hoe dan ek enerzjysunich en de enerzjyrekken moat sa leech as mooglik wurde.    (Tom van Mourik)