Geurverordening: meer geurbelasting!

Hier volgt enige uitleg over de nieuwe geurverordening, en wat de hogere geurbelasting inhoudt waar men in de dorpen mee te maken krijgt

Google op “ Geurhinder veehouderij ” en op “ memorie van toelichting wet geurhinder veehouderij ” voor de teksten van de wet en regelgeving.

Wettelijk algemeen is binnen de bebouwde kom het minimum 0,1 odeur, normaal 2 odeur en maximum 8 odeur. Buiten de bebouwde kom veel meer, 20 tot zelfs 35 odeur in speciale gevallen.
In totaal gaat het in Menameradiel over ruim 100 woongebouwen die een hogere dan de wettelijke belastbaarheid moeten accepteren door de nieuwe verordening. Dat lijkt mij een schadepost.
Als een gemiddelde WOZ waarde wordt aangehouden van ergens in de buurt van 2 ton dan kan de schade  berekend worden. Er is geen voorbeeld dus reken ik met een lineair verband. Totale waarde is dan 20 miljoen. Gemiddelde toename van de geurbelasting 2,27 dat kan een schade opleveren van 37% van de WOZ waarde. Dat is dan lineair ruim 7 miljoen euro.
Uit artikel 8 memorie van toelichting:
Het spreekt voor zich dat uit de besluitvorming duidelijk de hoogte van de andere waarde of de exacte andere afstand moeten blijken, die voor het betreffende gebied zullen gelden. Voor eenieder moet vooraf kenbaar zijn welke mate van geurbelasting ten hoogste moet worden geaccepteerd.
!!! De inwoners van de betreffende panden zijn niet geïnformeerd !!!
(Bij besluitvorming op 26 mei 2016 punt 10 van de agenda)